Thanh Cong Medical Clinic
Thanh Cong Medical Clinic
GĐCM kiêm Trưởng khoa BSGĐ
P.GĐCM kiêm Trưởng khoa Nội
Trưởng nhóm Cấp cứu
Trưởng khoa Nhi
Bác sĩ chuyên khoa Phụ - Sản
Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
Trưởng Khoa Mắt
Bác sĩ chuyên khoa Nội + BSGĐ
Bác sĩ chuyên khoa Nội
Bác sĩ gia đình
Trưởng khoa Phụ - Sản
Bác sĩ chuyên khoa Nhi
Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng
Bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt
Trưởng khoa Răng Hàm Mặt
Trưởng đoàn KSK Ngoại viện
Bác sĩ chuyên khoa Nội
Bác sĩ chuyên khoa Nội
Phụ trách chuyên khoa Ngoại

Bản quyền thuộc về Phòng khám đa khoa Thành Công

Developed by HS

X

Bạn cần hỗ trợ